StellaKliniken 10 år 2017

2017 firade vi att vi haft StellaKliniken i 10 år. Vi ser fram emot ytterligare minst 10 år!