Avbokning och ombokning av tid, samt uteblivet besök:

Bokning, ombokning eller avbokning av tid kan nu enbart ske via telefon. Om telefontiden är slut för dagen, eller om det har varit upptaget när du ringer, går det bra att lämna ett meddelande. Vi ringer upp så snart vi kan eller nästföljande dag vi har telefontid.

Avbokning eller ombokning av tid

Om du vill avboka eller omboka en tid, vill vi gärna att du gör det så snart du märker att du inte kommer att kunna behålla tiden. Då kan vi i stället ge tiden till någon i vår väntelista eller göra den tillgänglig för landstingspatienter. Ju förr du hör av dig, desto större är också chanserna att vi snabbt kan hitta en ny tid som passar dig bättre. Om du väntar tills det är mindre än 24 timmar kvar till din bokade tid, tar vi ut en avgift för "uteblivet besök" på 500 kronor (se nedan). Detta gäller även om du bokat tid för en kostnadsfri konsultation.

Om telefontiden är slut för dagen (mån - torsd 9:00-12:00), går det bra att lämna besked om din avbokning, eller önskemål om ombokning, på telefonsvararen. Den noterar klockslaget då ditt meddelande har inkommit så att du inte riskerar att debiteras för uteblivet besök.

 

Sen ankomst

Vi reserverar 20 minuter per patient för ett vanligt läkarbesök, längre tid om det gäller ett kirurgiskt ingrepp. Som regel är varje mottagningsdag fullbokad, vilket gör att vi inte kan dra över i tid på någon patient utan att efterföljande patient drabbas. Detta innebär att du, om du kommer 5-10 minuter för sent till ditt besök, kommer att få ett 5-10 minuter kortare läkartid / behandlingstid, än vad du normalt skulle ha fått. I vissa fall innebär detta att läkaren bara kommer att hinna utföra en del av den behandling det var tänkt att han skulle utföra i samband med besöket, i vissa fall är det ingen idé att inleda någon behandling alls (den återstående tiden är för kort). Du måste då boka en ny tid för behandling om du vill få behandlingen utförd.

Även om du kommer för sent till ditt besök, kommer du att debiteras ordinarie pris för den läkartid eller behandling du bokat tid för. Detta oavset hur mycket tid du faktiskt fick tillsammans med läkaren och oavset hur mycket (eller inget alls) av behandlingen han hann med att utföra. 

 

Uteblivet besök

Om du uteblir från ditt besök (eller av- eller ombokar ditt besök mindre än 24 timmar innan din bokade tid), fakturerar vi dig en avgift på 500 kronor (se nedan). Detta gäller även om du bokat tid för en kostnadsfri konsultation. Om du bokat tid för ett större ingrepp som tar flera timmar, kommer vi att debitera den fulla kostnaden för det planerade ingreppet. Detta för att förebygga att man bokar en tid som man inte har för avsikt att hålla. Om en och samma patient uteblir från flera besök, tar vi oss rätten att vägra att boka in patienten på en ny tid. Vid force majeure (ex. snöstorm, akut sjukdom, olyckor etc.), har vi naturligtvis överinseende, men vi vill då att du kontaktar oss snarast möjligt och berättar vad som har hänt.

 

Debitering av uteblivet besök

Om du uteblivit från ett besök, eller av- eller ombokat en tid, mindre än 24 timmar innan din bokade tid, debiterar vi dig en kostnad på 500 kr för uteblivet besök. Om bokningen gällde ett större ingrepp, där vi reserverat flera timmars behandlingstid, debiterar vi dig den fulla kostnaden för det planerade ingreppet. Detta eftersom vi inte hinner boka in en ny patient på din tid med ett så kort varsel, vilket gör att tiden kommer att stå tom. Som regel skickar vi då ut en faktura.