Priser

Vår prislista är uppdelad i två delar; kosmetiska och medicinska behandlingar. De flesta som kontaktar oss vill genomgå behandlingar som i strikt mening inte är medicinskt nödvändiga att utföra, och de definieras därför som kosmetiska behandlingar. Det är därför i de allra flesta fall prislistan för kosmetiska behandlingar man ska titta i för att få gällande priser.

De priser som redovisas i listan för medicinska behandlingar gäller enbart för de patienter som av någon anledning utför medicinskt nödvändiga bedömningar eller behandlingar hos oss. Priserna skiljer sig åt eftersom medicinskt nödvändiga behandlingar är befriade från moms.