Priser Medicinska behandlingar

Denna prislista gäller enbart för medicinskt nödvändiga bedömningar och behandlingar, och är därför bara aktuell för ett fåtal av våra patienter. Bedömning och behandling av hudsjukdomar sköt som regel av landstingsvården, men i vissa fall kan det finnas anledning att i stället söka sig till en privat vårdgivare. Priserna i denna prislista är något lägre än i den för kosmetiska behandlingar, och det är för att medicinskt nödvändiga behandlingar inte är belagda med moms.

 

Receptförnyelse

 

Vi tar ut en administrativ avgift på 100 kronor vid förnyelse av recept. Mer information om hur du går tillväga, samt villkor för receptförnyelse, hittar du under rubriken Utbud.

 

Medicinsk svettbehandling - Hyperhidros 

Behandlingen förutsätter föregående diagnos satt av hudspecialist. Om du inte redan har en diagnos kan en sådan utvärderas av oss i samband med ett föregående (separat) läkarbesök. Observera att behandlingen förutsätter att du har fått recept av vår läkare på injektionslösningen (ingår i högkostnadsskyddet), samt att du tar med dig denna vid behandlingstillfället. Kostnaden för injektionslösningen ingår inte i behandlingspriset.                                    

  • Hyperhidrosbehandling under armar (Axiller) 2.310 kr

   

Medicinskt motiverad kirurgisk behandling av hudförändringar (40 min.):
 

Kirurgi förutsätter som regel ett föregående separat läkarbesök för bedömning och information. Kostnaden för det inledande läkarbesöket är inte inkluderat i nedanstående pris. Nedanstående pris inkluderar dock kostnaden för ett återbesök/stygntagning, samt lokalbedövning.

 
  • Opigmenterad (ofärgad) hudförändring på bålen;   3.675 kr   
  • Opigmenterad (ofärgad) hudförändring ovan nyckelbenen ;   4.200 kr 
  • Pristillägg för laborativ analys av vävnadsprov;   625 kr/st.
  • Pristillägg per ytterligare excision per operationstillfälle;   1.050 kr/st.