Vanliga frågor gällande priser och betalning:

Ska jag betala konsultationen eller behandlingen kontant, eller skickar ni faktura?
Hela kostnaden för konsultationen och/eller behandlingen ska göras direkt, i sin helhet,  i samband med besöket med kontanter eller kort. StellaKliniken erbjuder inte betalning via faktura.

Gäller frikort eller högkostnadsskydd hos er?
Nej, det gör det tyvär inte eftersom vi inte har landstingsavtal. Vi kan inte heller erbjuda rabatter till pensionärer, studerande eller barn. Vi är helt privata, så man får själv bekosta hela vårdkostnaden hos oss. Däremot täcks eventuella receptbelagda mediciner som vår läkare förskriver av högkostnadsskyddet för mediciner på Apotek, under förutsättning att de klassas som medicinska preparat.

Varför kostar det mer att besöka läkare hos er än på vårdcentral eller hudklinik?
När man besöker läkare på en vårdcentral eller landstingsanknuten hudmottagning, får man betala en liten del av den faktiska vårdkostnaden i form av en patientavgift. Den största delen av kostnaden faktureras enligt avtal med landstinget, och bekostas (subventioneras) därmed av skattemedel. Detta är för att medicinskt nödvändiga bedömningar och behandlingar ingår i landstingsvården. Även privata mottagningar med landstingsavtal har samma upplägg, och erbjuder samma typ av vård, och har därför liknande priser för dig som patient. StellaKliniken erbjuder framförallt estetiska behandlingar, som inte täcks av landstingsvården, och saknar (därför) landstingsavtal. Vi är alltså "helt privata" och detta innebär att vi inte kan föra över delar av behandlingskostnaden på någon annan. Detta gör att det är du själv som får bekosta hela vårdkostnaden hos oss, vilket gör det dyrare för dig att gå privat än att gå via landstingsvården.

Går det att delbetala en behandling hos er?
Nej, StellaKlniken erbjuder inte delbetalning av behandlingar, utan kräver betalning av hela behandlingskostnaden direkt i samband med besöket (kort eller kontant). Det går dock vanligtvis att lösa detta genom att du tar ett lån hos din bank eller något kreditföretag (ex. Medical Finance, som vi har ett samarbete med). Du kan då betala av behandlingskostnaden i din egen takt i enlighet med den betalningsplan ni har lagt upp. Mer information om detta hittar du under rubriken Betalning.

Hur mycket kostar det att ta bort en hudförändring?
Kostnaden beror helt på vilken typ av hudförändring det rör sig, antalet förändringar, och var de sitter, eftersom olika typer av hudförändringar måste tas bort med olika metoder som tar olika lång tid. Det är behandlingsmetoden (och därmed tids- och materialåtgången) som bestämmer priset för din behandling. Tyvärr kan man ofta inte välja behandlingsmetod, utan det är typen av hudförändring "som bestämmer". För att du ska kunna få ett exakt pris på vad din behandling kommer att kosta, behövs därför en inledande konsultation med hudläkare.