Förnyelse av recept

Receptförnyelse kan endast ske av recept som utfärdats av vår läkare i samband med ett tidigare läkarbesök hos oss, det vill säga om du är patient hos StellaKliniken sedan tidigare. Vår läkare kan inte förnya recept som utfärdats av en annan läkare, och han kan inte heller utfärda eller förnya ett recept till en patient han aldrig har träffat. Om du har fått ett recept utfärdat av vår läkare (Anders Landgren) via Hudläkartjänst, alltså via landstingsvården, ska du kontakta Hudläkartjänst för förnyelse av ditt recept.

Om du är patient hos StellaKliniken och vill förnya ditt recept, ska du gå tillväga på följande sätt:

 

  1. Kontakta kliniken via telefon eller e-post med din receptförfrågnan, och uppge namn, personnummer, aktuellt mobilnummer, samt vilket eller vilka receptbelagda preparat som förnyelsen gäller. I de flesta fall innebär det inga problem att förnya ett recept. När det gäller vissa mediciner, och framför allt vid önskemål om byte av medicin/höjning av dosen, kan läkaren dock kräva ett återbesök innan han utfärdar ett nytt recept. Samma sak gäller om det var mer än ett år sedan ditt senaste läkarbesök hos oss.
     
  2. När vi har fått in en förfrågan om receptförnyelse informerar vi läkaren om detta och inväntar hans svar. Detta kan ta några dagar. I de flesta fall får vi sedan beskedet att ett e-recept är utfärdat/klart, och återkopplar då till dig med besked om detta. I vissa fall begär läkaren ett återbesök innan en eventuell förnyelse, eller behöver ett förtydligande från dig som patient. Vi kontaktar då till dig via telefon eller e-post.
     
  3. Så snart du har fått besked från oss om att receptet är klart, ber vi dig att sätta in 100 kronor i administrativ avgift på StellaKlinikens bankgiro nummer: 5397-9910, och ange personnumret på den person som receptet har skrivits ut till som betalningsreferens (meddelande). Angivandet av personnummer är mycket viktigt då vi annars inte kan koppla samman inbetalningen med rätt patient, och då framstår avgiften som obetald hos oss. OBS! Sätt inte in pengar på vårt konto innan du har fått besked av oss att receptförnyelsen har genomförts, eftersom det är omständligt att göra återbetalningar om det visar sig att en förnyelse inte kan genomföras.

 

Hur lång tid tar det att få ett recept förnyat?

Eftersom läkaren ofta inte har möjlighet att gå igenom receptförfrågningar varje dag, är det klokt att höra av sig med sin förfrågan i god tid innan du behöver göra ett nytt uttag på Apoteket. När vi har semesterstängt, eller stängt av andra anledningar, går det inte att få sitt recept förnyat.

 

Varför tar vi betalt för förnyelse av recept?
Hanteringen av receptförnyelser innebär mycket extra arbete både för administrativ personal och läkare. Tidigare fick alla läkare en advinistrativ ersättning via apoteket vid förnyelse av recept, men när apoteken nu är privatägda har detta upphört. Eftersom vi vill fortsätta att kunna erbjuda våra patienter receptförnyelser utan automatiskt krav på samtidigt återbesök, har vi valt att i stället kräva en avgift för receptförnyelserna.