Hårtransplantation

Hårtransplantationer i modern mening har genomförts sedan 50-talet. De första behandlingsvarianterna var, med dagens mått mätt klumpiga, och gav ett onaturligt resultat. Under de senaste 20 åren har en enorm utveckling skett som gör att man idag kan genomföra hårtransplantationer med mycket naturtroget resultat. De största framstegen har skett genom utvecklingen av tekniker där man transplanterar varje hårsäcksgrupp var för sig (FUT, Follicular Unit Transplantation), samt en teknik där man skördar varje hårsäcksgrupp var för sig (FUE, Follicular Unit Extraction).

 

För vem lämpar sig en hårtransplantation?

Hårtransplantation bygger på principen "att ta från de rika och ge till de fattiga" - man tar hår från ett område på huvudet där man har riklig hårväxt, och transpanterar in hårsäckarna där man saknar hår. Detta gör att det krävs att man har kvar en god hårväxt på i alla fall delar av huvudet, för att transplantationen ska kunna genomföras på ett kosmetiskt bra sätt. Om man har mycket stora kala partier, eller är generellt tunnhårig, krävs det mer hår för en transplantation än man kan avvara utan att kosmetiskt äventyra den hårväxt man har kvar. Hårtransplantation lämpar sig därför som regel allra bäst för personer med klassiskt manligt ärfligt håravfall där hårförlusten är begränsad till hjässan och/eller tinningarna (höga vikar). Man har då ofta har en god kvarvarande hårväxt i nacken att flytta hår ifrån vid transplantationen. Kvinnligt håravfall sker tyvärr ofta i formen av en generell urtunning av allt hår, varför en hårtransplantation ofta blir svårt att genomföra. Man kan också få dålig hårväxt, eller tappa håret helt eller fläckvis, till följd av olika typer av sjukdomar (ex. Alopecia). Ibland går det bra att behandla hårförlust som orsakats av sjukdomar med hårtransplantation, i andra fall är det mindre lämpligt. 

 

Konsultation inför en eventuell behandling

Det är viktigt att först ta reda på varför man har förlorat sitt hår innan man kan gå vidare och överväga vilka behandlingsalternativ som står till buds. Om du misstänker att ditt håravfall kan bero på en bakomliggande hudsjukdom av något slag, rekommenderar vi att du börjar med att boka tid hos en hudspecialist för medicinsk bedömning (exempelvis Hudläkartjänst). Detta eftersom bedömning och behandling av hudsjukdomar ingår i landstingsvården. När man vet vad som orsakat håravfallet kan man då diskutera om en hårtransplantation är ett rimligt behandlingsalternativ. Hårtransplantation ingår dock inte i landstingsvården, så även om håravfallet orsakats av en sjukdom, måste du själv bekosta en eventuell transplantation.

Om du tror att du lider av klassiskt manligt håravfall, och att du därför är en lämplig kandiat för hårtransplantation, är du välkommen att boka tid för en inledande konsultation med vår läkare. Läkarbedömning inför en eventuell hårtransplantation kostar 1.000 kr. Under konsultationen får du en uppskattning av hur mycket en transplantation skulle kosta i ditt fall, då detta är mycket individuellt beroende på omfattning och förutsättningar. I samband med konsultationen får du också mer information om hur behandlingen går till, risker och biverkningar, samt hur du ska sköta dig efter en behandling. Du får också skriftlig information med dig hem att läsa igenom i lugn och ro.

 

Hur går behandlingen till?

StellaKliniken använder sig av en förfinad FUE-metod som vidarutvecklats av den, i hårtransplantationskretsar, mycket välkände Dr Robert Jones som är verksam i Toronto, Kanada. Med hjälp av FUE-metoden skördar man hårsäcksgrupperna en och en på ett mycket diskret sätt. De mycket små ärr som bildas är knappt synliga för ögat, och man kan därför skörda hårsäckar från ett större område. Med hjälp av FUE kan man dessutom flytta hårstrån från andra ställen på kroppen än nackregionen. Hårstrån från rygg eller bröstkorg kan utnyttjas vid transplantationen framförallt i ögonbrynen.

I och med att hårsäcksgrupperna tas ut så diskret, kan de också transplanteras mycket diskret, i mycket små snitt i huden på mottagarstället. Metoden ger upp till 120 hårstrån per cm2. Genom att lägga stor omsorg vid varje transplantat, kan medoden återskapa ny hårväxt med en tillväxtriktning och fördelning som speglar patientens egen naturliga hårväxt. Behandlingen sker under lokalbedövning och är därför smärtfri. Eftersom behandlingen är ett hantverk, i dess rätta bemärkelse, tar varje behandling ofta många timmar, eller en hel dag, i anspråk.

Vid en hårtransplantation är eftervården minst lika viktigt som själva transplantationen för att man ska få ett gott resultat. När du lämnar mottagningen har du förband över både donatorstället och stället du transplanterat hår till. Förbanden ska sitta kvar under minst en vecka, och under tiden får du inte tvätta håret, och inte heller klia eller på andra sätt manipulera området för transplantationen. Många blir svullna i ansiktet efter behandlingen, och detta i kombination med förbanden gör att de flesta väljer att stanna hemma under första veckan efter behandlingen.

 

Om du vill ha mer information

Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om behandlingen, eller om du vll boka tid för en konsultation.