Hudläkare

Vår läkare är hudläkare (dermatolog) med specialistkompetens och mångårig erfarenhet av både medicinska och estetiska behandlingar. Detta innebär att han kan bedöma och behandla de flesta typer av hudförändringar och hudproblem, vare sig de är av en estetisk eller mer utpräglat dermatologisk natur. Vår inriktning är dock mot estetisk dermatologi - det vill säga bedömning och behandling av medicinskt ofarliga hudproblem.

Läkartid för behandling av estetiska hudproblem

När man kommer till oss för behandling av olika typer av hudproblem bokas man in på en inledande läkarkonsultation. Under konsultationen får man en bedömning av sina problem, information om hur problemen kan behandlas, samt pris på vad en behandling kommer att kosta. Därefter kan behandling inledas direkt, eller vid ett senare tillfälle.

 

1) Bedömning och diagnos (konsultation)

Samtliga behandlingar hos oss inleds med ett läkarbesök för bedömning och diagnos (konsultation). Vid läkarbesöket får man förklara vad besöket gäller, och läkaren gör då en medicinsk bedömning av problemet; vilken eller vilka typer av hudförändringar eller hudproblem det rör sig om, var de sitter, hur många de är, hur stora de är, samt vad som krävs för att åtgärda problemet (val av metod och beräknad tidsåtgång). I vissa fall är man enbart ute efter denna bedömning (av att få en diagnos). Det kan också visa sig att problemet man söker för kan/bör behandlas inom landstingsvården i stället. Man remitteras då vidare till lämplig hudmottagning. Om ingen konkret behandling utförs i samband med bedömningen, betalar man enbart för läkartiden i samband med första besöket.

Observera att en inledande läkartid för bedömning ofta behövs även om man har fått en diagnos av sitt hudproblem av annan läkare. Detta eftersom en diagnos i sig inte ger all den information som vi behöver för att veta vilken behandling som ska bokas, och därigenom inte heller vad en behandling kommer att kosta dig. Vi behöver alltså mer information för att du ska kunna få mer information.

 

2) Information om behandling och pris

När läkaren vet exakt vad besöket gäller, kan han gå vidare och förklara vilka behandlingsalternativ som finns, vad de innebär, samt hur mycket en behandling skulle kosta. Först när både du och läkaren är eniga om vad som ska göras, hur det ska göras, när det ska göras, och till vilket pris, kan man gå vidare med själva behandlingen.

 

3) Behandling

De vanligaste typerna av hudförändringar kan ofta behandlas direkt i samband med den inledande konsultationen med någon av våra enklare (snabbare) behandlingsmetoder, om man så önskar. Detta innebär att konsultation och behandling ofta utförs samtidigt. Om den föreslagna behandlingen består i behandling med receptbelagda preparat, ordnar läkaren med ett e-recept. Kostnaden för bedömning och behandling betalas direkt i anslutning till läkarbesöket.

I de fall då behandlingen kräver någon typ av kirurgi, eller det är frågan om något annat mer tidskrävande ingrepp, hinner man inte med det under den tid vi sätter av för ett vanligt läkarbesök. Det inledande läkarbesöket blir då ett rent informationstillfälle då läkaren berättar mer om hur behandlingen kommer att gå till, och vad man ska tänka på innan och efter behandlingen. Det finns också tid för dig att ställa dina frågor. Man får sedan kontakta kliniken igen för att boka in en passande behandlingstid vid ett senare tillfälle. Kostnaden för den inledande bedömningen betalas direkt i samband med det inledande läkarbesöket. Kostnaden för själva ingreppet betalas på behandlingsdagen.

 

Läkartid för bedömning av medicinska hudproblem

Eftersom bedömning och behandling av medicinska hudproblem hanteras inom ramarna för landstingsvården, är det sällan det finns anledning att söka privat för detta. Undantagen kan vara om man är skriven utomlands, att man inte är svensk medborgare och är i Sverige på besök, eller för att man helt enkelt föredrar att gå privat. Generellt hänvisar vi därför de som kontaktar oss för en medicinsk bedömning av hudförändringar (ex. "prickkontroll"), eller för behandling av olika typer av hudsjukdomar, till Hudläkartjänst. Hudläkartjänst har vårdavtal med Stockholms läns landsting och finns i samma lokaler som oss i Stockholm. Vi hänvisar även vidare till Hudläkartjänst om det vid en undersökning hos oss visar sig att man har en hudförändring som kräver analys för att kunna ställa en diagnos, eller om läkaren hittar en förändring som bör tas bort av medicinska skäl. Du kan nå Hudläkartjänst på telefon 08-711 34 00, eller Hudläkartjänsts hemsida. Om du hänvisas vidare till Hudläkartjänst i samband med ett besök hos oss, kan du boka en tid hos dem i receptionen på vägen ut.