Injektionsbehandlingar

På StellaKliniken erbjuder vi injektionsbehandlingar med både fillers och Botox. Samtliga behandlingar utförs av hudläkare med mångårig erfarenhet av dessa behandlingar. De olika typerna av injektionsbehandlingar kan användas var för sig, men de går också mycket bra att kombinera med varandra eftersom effekterna hos de olika preparaten kompletterar varandra mycket väl.

Arv, miljö och kroppskonstitution påverkar hur snart linjer, rynkor och veck börjar uppstå i ansiktet. Dessa åldersförändringar beror dels på minskad elasticitet och volym i huden, men också på en omfördelning, och minskning, av ansiktets underhudsfett. Båda dessa processer skapar var för sig, och tillsammans, olika typer av estetiska problem som till stora delar handlar om en för stor "hudkostym".   Överskottshuden lägger sig i linjer och veck som gradvis blir mer permanenta, och ofta leder till att vissa ansiktsuttryck etsar sig fast ("argrynkan" mellan ögonbrynen, linjer mellan näsvingarna och mungiporna, "sura" mungipor"). Förlusten och omfördelningen av underhudsfett kan också göra ansiktsdragen hårda, och tunna ut läppar och kinder.

Injektionsbehandlingar av de slag vi erbjuder är säkra, reversibla (dvs. inte permanenta, på gott och ont), och icke-invasiva (dvs. inga kirurgiska ingrepp krävs). De utgör därför ett mellansteg för dem som på olika sätt vill bromsa ålderstecken i ansiktet, men som inte vill genomgå kirurgi. Behandlingarna ger ett mycket naturligt resultat om de utförs på rätt sätt, och effekten går långt utöver den som "anti-age" krämer ger. De är dock inte lika kraftfulla som kirurgiska ingrepp och råder inte på ett allt för stort hudöverskott. Om man mycket överskottshud på ögonlocken, i ansiktet eller runt käklinjen/halsen, krävs ofta kirurgi för att man ska få den typ av resultat man eftersträvar (ögonlocksplastik, ansiktslyft, halslyft).

 

Kombinationsbehandlingar

Botox och Fillers, som du kan läsa mer ingående om i undersidorna, fungerar på olika sätt och ger olika typer av resultat. Fillers skapar volym, men påverkar inte muskelrörligheten, under det att Botox enbart påverkar muskelrörligheten men inte ger någon volym. Detta gör att behandlingarna ofta används i olika delar av ansiktet. Botox används framförallt i ansiktets övre del (panna och ögon), under det att Fillers framförallt används i nedre delen (ögon, kinder, läppar). Många av våra kunder använder därför både Botox och Fillers, vilket går utmärkt.

 

Kostnadsfri konsultation

StellaKliniken erbjuder alltid en kostnadsfri konsultation utan köpkrav till dem som överväger någon typ av injektionsbehandling eller estetisk kirurgi. Vid ett sådant läkarbesök får man förklara vilka problem man vill åtgärda, och får då information om vilka behandlingsalternativ som är mest lämpliga utifrån de egna personliga förutsättningarna. I samband med besöket får du skriftlig information om de behandlingar du överväger som du får ta med hem och läsa igenom i lugn och ro. Om du sedan vill ta steget och genomgå en behandling, är det bara att kontakta kliniken och boka en behandlingstid. Vi vill att alla nya patienter kommer på en inledande konsultation innan man genomgår sin första behandling hos oss, så att både patient och läkare kan säkerställa att båda parter har all nödvändig information innan behandlingen utförs. Observera att vi inte utför estetiska behandlingar på personer under 18 år. Vänligen observera också att våra regler för av- och ombokningar också gäller vid kostnadsfria konsultationer.

 

Fillers   Botox