Botox

Botox

Injektioner med Botox tillför ingen volym, utan påverkar bara musklernas rörlighet. Genom att påverka musklernas rörlighet kan man också påverka hur huden ovan musklerna rör sig. Om musklerna inte längre kan dra sig samman, veckas inte heller den överliggande huden, och vid långvarig kontstant ineffektivitet i musklerna läker djupt etsade veck i huden bort helt.  Effekten upptäcktes som en biverkan vid medicinska behandlingar av personer med smärtsamma muskelspasmer. Vid behandling i ansiktet såg man att de linjer som här orsakats av upprepade spasmer slätades ut och försvann. Kosmetikbranchen var naturligtvis inte sen med att se de potentiella förtjänsterna av detta vid estetiska behandnlingar.

Botox är ett receptbelagt medicinskt preparat som bör användas med försiktighet och omdöme, men som betraktas som mycket säkert om det administreras av en kunnig läkare. De maxdoser som rekommenderas vid estetiska behandlingar understiger med mycket god marginal de maxdoser som rekommenderas vid medicinskt bruk av preparatet inom landstingsvården (exempelvis vid behandling av Hyperhidros = kraftiga svettningar). Effekten av en behandling kommer efter 1-1,5 veckor, avtar sedan gradvis, och har försvunnit helt efter maximalt 3 månader. Om man vill upprätthålla en konstant effekt av behandlingarna måste man således upprepa behandlingarna med ungefär tre månaders intervall.

 

Behandlingsområden

Botox används framförallt i ansiktets övre del för behandling av mimikrynkor. Mimikrynkor är rynkor/veck som framkommer när man rynkar samman ögonbrynen, lyfter pannan, eller kisar/skrattar med ögonen. I avslappnat tillstånd syns dessa rynkor framförallt som permanenta linjer, under det att de framträder som djupare veck när man drar samman musklerna. Genom att behandla de sammandragande musklerna så att de hela tiden är avslappnade, kan man inte längre vecka samman huden i det behandlade området, vilket ger en mycket stor kosmetisk effekt. Vid konstant upprepade behandlingar under en längre sammanhängande tid (minst 1 år, dock beroende på ålder), läker även de permanenta linjerna bort. Behandlingen kan därmed bokstavligen "backa tiden". Det är dock viktigt att komma ihåg att effekten måste upprätthållas hela tiden. Om man upphör med sina behandlingar kommer huden snart börja vecka sig igen, vilket leder till att linjerna återkommer.

 

Prissättning

Vid behandling med Botox tar vi betalt per behandlat område (pannan, området mellan ögonbrynen, respektive "kråksparkarna" vid yttre ögonvrån). Detta eftersom alla behöver ungefär samma mängd för att få full effekt. Information om våra priser hittar du under prislistan Kosmetiska behandlingar. Du är också välkommen att kontakta oss för mer information om behandlingen, priser, samt för att boka tid för en inledande konsultation.