Korrektion av Acneärr

Acne (akne) är en vanlig hudsjukdom som drabbar både ungdomar och vuxna. I vissa fall är acnen ärrbildande. Ärren är ofta skålformade och syns därför ganska tydlig även sedan den inledande rodnaden bleknat bort. För vissa utgör ärren inget problem, för andra känns ärren mycket kosmetiskt störande.

Behandling av Acne

Idag går det att behandla all acne framgångsrikt. Om du lider av acneproblem, och i synnerhet ärrbildande acne, är det viktigt att du så snart som möjligt får behandling av läkare. Vi brukar hänvisa till Hudläkartjänst som vi delar lokal med i Stockholm. Det går inte att genomföra en kirurgisk korrektion av acneärr om man samtidigt har pågående acne, då detta utgör en infektionsrisk samtidigt som det riskerar att förstöra resultatet av behandlingen.

 

Behandling av Acneärr

Det finns idag ett mycket stort utbud av behandlingar för acneärr, allt från sådant man ska använda hemma, till behandlingar som utförs av hudterapeuter eller på skönhetskliniker. Tyvärr är det mycket sällan de ger någon tydlig skillnad. En stor orsak till detta är att ärren ligger så pass djupt i huden att det krävs förhållandvis aggressiva behandlingar för att kunna påverka dem. Aggressiva behandlingar innebär större risker, vilket ställer högre krav på kompetensen hos behandlaren. Detta har inneburit att behandling av acneärr har "fallit mellan stolarna" - många inom skönhetsbranschen (gäller även till stor del plastikkirurger) har inte den dermatologiska kompetens som krävs för att utföra behandlingarna, och de som har kompetensen (hudläkarna) arbetar nästan uteslutande med renodlat medicinska behandlingar.

Vår läkare har dock utbildat sig i en rad olika tekniker för behandling av acneärr som ger mycket goda resultat. Målet är dock en tydlig förbättring - inte perfektion. Det går inte att "trolla bort" ärren, eftersom huden alltid måste läka samman efter ett ingrepp, och man då bara får ett nytt ärr. Våra metoder innebär därför i de flesta fall att man förbättrar utseendet på de befintliga ärren i stället.

Det som gör att acneärr framträder så tydligt är ofta den skugga som uppstår i de djupare liggande ärren. De behandlingsmetoder vi erbjuder syftar alla till att minska denna skuggverkan på olika sätt; genom att lyfta upp ärren i nivå med omgivande hud (Subsicion), jämna till kanterna på ärren så att övergången mellan ärr och omgivande hud blir mjukare (Dermabrasio), eller genom att stansa bort mycket djupa ärr (punch-excision).

 

Vära behandlingsmetoder för acneärr

De flesta som har haft ärrbildande acne har ett stort antal ärr i stora delar av ansiktet. Man har också ofta olika typer av ärr som kräver olika behandlingsmetoder. Att behandla ärren styckevis enligt vår normala prislista skulle därför bli mycket kostsamt, och också praktiskt komplicerat. Av den anledningen har vi satt samman ett "Acneärrspaket" som är speciellt inriktat på behandling av acneärr. I detta paket avsätter vi en längre behandlingstid (ofta 2 timmar) och väljer behandlingsmetod ärr för ärr (Subcision, punsh-excision, eller behandling med fillers). Den metod som används mest i dessa sammanhang är ofta Subcision.

I vissa fall har man bara några enstaka ärr som man vill behandla, och då kan det vara bättre att betala för behandling styckevis. Den metod vi erbjuder för styckvis behandling är punch-excisioner.

Om man har väldigt grunda ärr med tydligt upphöjda kanter, eller om man vill jämna till huden ytterligare efter genomgånget acneärrspaket, kan man också genomgå Dermabrasio - mekanisk peeling. Behandling med dermabrasio ingår dock inte i acneärrspaketet utan är en behandling man bokar separat. Mer information om Dermabrasio hittar du under rubriken Peeling.

 

Om du vill veta mer

Om du vill ha mer information om våra behandlingar av acneärr är du välkommen att kontakta oss. Vi kan också maila hem mer information till dig.