Pigmentförändringar

Pigmentförändringar är mycket vanliga, och de flesta får några förr eller senare i livet. Det är vanligast att man får en pigmentökning, en så kallad hyperpigmentering. Dessa är solutlösta eller orsakade av hormoner (exempelvis vid graviditet), och ser ut som ljusare eller mörkare fläckar eller prickar på huden. Det finns också pigmentförändringar som innebär en förlust av pigment (hypopigmentering), vilket ger upphov till ljusa eller vita fläckar. Det senare kan uppkomma till följd av skador på huden, men också till följd av hudsjukdomarna Vitiligo och Piebaldism.

 

Ökad pigmentering - mörka fläckar eller områden

Pigmentökningar uppstår när huden fläckvis har en överproduktion av melanin, det ämne som gör att man blir brun av solen. I vissa fall ser dessa ut som mörka prickar eller fläckar (Lentigo), i andra fall täcker de lite större områden och är mer ljusbruna till färgen (Melasma). Behandling av fläckvisa pigmentförändringar sker ofta genom punktbehandling med TCA syra (triklorättiksyra), men kan också, om problemen är mer omfattande, behandlas med en kemisk peeling av hela ansiktet. Behandlingen utförs då på mottagningen i Stockholm. Om man lider av Melasma behandlas detta ofta genom applicering av en receptbelagd kräm kvällstid under några månaders tid, och behandlingen sker då hemma av patienten själv. De blekande produkter som finns till försäljning i handeln eller hos hudterapeuter är ofta för svaga för att ha någon tydlig effekt på hyperpigmenteringar.

Vid behandling av pigmentökningar är det viktigt att känna till att huden har ett "minne". Pigmentökningarna är ofta i grunden solutlösta, som ett sätt för huden att skydda sig. Pigmentökningen finns sedan kvar i huden även då den inte längre utsätts för sol. När man kemiskt avlägsnar pigmentöverskottet får man bort det överskott som finns i huden just då, men man kan inte hindra huden från att i framtiden reagera på samma sätt när den nästa gång utsätts för solen. Detta gör att man förr eller senare med stor sannolikhet kommer att få tillbaks pigmentökningarna och/eller få nya pigmentförändringar. Det enda sättet att fördröja detta förlopp är att vara mycket noga med att alltid ha hög solskyddsfaktor på de utsatta ställena, samt gärna ha solhatt eller keps om man vet att man kommer att vistas länge i solen.

Om du vill behandla dina pigmentökningar måste du börja med att boka in en konsultationstid med läkare. Under läkartiden fastställs vilken typ av pigmentökning du lider av, vilken behandlingsmetod som blir bäst, och du får ett pris på vad behandlingen kommer att kosta. Om behandlingen består i receptbelagda produkter, eller om behandlingen kommer att utföras vid ett senare, separat tillfälle, betalar du enbart för läkarbesöket. Om någon praktisk behandling utförs i samband med läkarbesöket blir kostnaden (läkartid + samtidig enklare behandling) 3.000-3.500 kronor beroende på var pigmentökningarna sitter.


Minskad pigmentering / frånvaro av pigment - ljusa fläckar eller områden
Förlust av pigment beror ofta på att melanocyterna, de celler som producerar melanin, har tagit skada - endera på grund av yttre skada (kirurgi, infektion, mekanisk eller kemisk skada) eller på grund av att de har angripits av hudens eget immunförsvar (ex. Vitiligo). Vissa har även en medfödd pigmentförlust (Piebaldism).

Om man lider av pigmentförlust brukar vi rekommendera att man försöker få en remiss till hudläkare, eller att man själv bokar tid hos Hudläkartjänst, för att få en bedömning av vilken typ av pigmentförlust man har och för att se om det finns några behandlingsalternativ att erbjuda. Vissa typer av pigmentförlust kan behandlas eller bromsas av medicinska behandlingar eller ljusterapi, och behandlingen sker då sker inom ramarna för landstingsvården. Tyvärr finns det mycket lite man kan göra om pigmentcellerna redan är skadade eller döda. Pigmentförlusten i området är då permanent.